מרכזים

מרכז גבעת חביבה (ע"ש חביבה רייק) הוא קמפוס הכולל מספר מרכזים ומוסדות חינוכיים, מייסודה של תנועת השומר הצעיר וקיבוציה. 

מאפייני המרכז

המרכז פועל כל השנים לקידומם של ערכי השלום, השוויון והסולידריות בחברה. גבעת חביבה פועלת להבטחת אופייה הדמוקרטי והשוויוני של המדינה, ורואה בכך תנאי להבטחת רווחה לתושביה ובסיס לשותפות אמיתית של שני הלאומים שחולקים את החיים במדינת ישראל.

גבעת חביבה פועלת לכינונה של חברה משותפת ושוויונית לכל אזרחי המדינה. היא יונקת משורשיה הקיבוציים את ערכי השותפות והשוויון, ומבססת עליהם תוכנית פעולה הוליסטית ונרחבת, שבמרכזה המענה לשסע הלאומי היהודי-ערבי שמאיים על עתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית. גבעת חביבה פועלת ליצירת מודלים בני-קיימא לבניית החברה המשותפת בחמישה מעגלים: לוקאלי-קהילתי, בין-קהילתי, אזורי, ארצי וגלובלי.

תוכניות גבעת חביבה מחזקות את הקהילות, יוצרות מרחב אזורי משותף, פועלות כמודל ארצי עם משרדי ממשלה, ומהוות מודל לחיקוי ולשילוב ברמה הגלובלית.

מרכזי הפעילות שלנו: