אולפני עברית לחט"ב

בימים אלו יוצאת לדרך תוכנית עברית מערכתית בחברה הערבית. במסגרת תוכנית זו יתקיימו במהלך תשפ"א אולפנים לעברית בחטיבות הביניים.

להלן עיקרי הפרטים :

1.      האולפנים יתקיימו ב- 60 חטיבות ביניים בשכבת ז'.

2.      בכל אולפן ישתתפו 30 תלמידים משכבת ז', אשר ייבחרו ע"י מנהל בית הספר ורכז עברית, עפ"י קריטריונים מוגדרים שייקבעו מראש.

3.      האולפן יתקיים בתוך בית הספר במתכונת של מפגש בן 3 שעות אקדמיות, פעם בשבוע ביום קבוע, לאחר שעות הלימודים, בין השעות: 14:00 – 16:30.

4.      בכל אולפן ילמדו שני מורים במקביל (חלוקה ל-2 קבוצות / כתות), על מנת שניתן יהיה לתרגל את החניכים בדיבור בקבוצות קטנות יחסית של 15 תלמידים.

5.      תוכנית הלימודים וחומרי הלימוד של האולפן יוכנו על ידי צוות מקצועי של משרד החינוך / אגף בכיר חינוך ערבי.

6.      הליווי המקצועי של התוכנית (איתור מורים מתאימים על בסיס הערכות ומבדקי הוראה, הנחייה מקצועית שוטפת של המורים, מעקב ובקרה מקצועית וכו') יתבצע על ידי מנחה מקצועית מטעם הצוות המקצועי האמור של משרד החינוך.

7.      בחירת חטיבות הביניים אשר ישתתפו בתוכנית תיעשה בתהליך משותף של אגף בכיר חינוך ערבי, גבעת חביבה, המחוזות ומנהלי בתי הספר.

8.      יש לציין כי תהליך המיון של המורים המתאימים יתבסס על ניתוח הערכות, מבחני הדרכה והתרשמות במסגרת ההכשרה (ההכשרה הינה חלק מתהליך המיון).

9.      הגורם האחראי על התוכנית מבחינה תפעולית – איתור מורים לתהליך המיון, גיוס המורים שייבחרו, קליטת המורים במשרד החינוך ובבתי הספר, ליווי תפעולי במהלך השנה (ליווי המורים בבתי הספר, מעקב, טיפול בבעיות וכו') –  גבעת חביבה.

 

ליצירת קשר: איסמעיל אלאא | 04-6309200 | ybeseder@givathaviva.org.il