ילדים מלמדים ילדים

ילדים מלמדים ילדים

ילדים מלמדים ילדים ( י.מ.י ) היא תכנית  מפגשים ולימודי אזרחות דו-שנתית ששיתפה יותר מ- 30,000 מורים ותלמידים (בכיתות ח'-ט') בבתי ספר ערבים ויהודים במהלך 27 שנות פעילותה. התכנית, המשולבת כחלק מתכנית הלימודים הפורמלית והבלתי-פורמלית בבתי ספר ערבים ויהודים, מציידת את התלמידים, המורים והמנהלים היהודים והערבים בכלים לקידום הבנה הדדית ואזרחות משותפת. מורים ותלמידי חטיבת-ביניים יהודים וערבים מקבלים הדרכה להתמודדות עם סוגיות מורכבות של זהות לאומית ואישית, חיי קהילה, והנרטיבים הסותרים במדינה המשותפת. הילדים מבקרים בבתי הספר השונים, מנהלים דיונים ומשתתפים בפעילויות בכיתה ומחוצה לה. כיום התכנית מיושמת בחמישה צמדים של בתי ספר באזור ואדי ערה.

 

מלב אל לב

מדי שנה במשך חמש השנים האחרונות, עשרים בוגרים של התכנית ילדים מלמדים ילדים, עשרה יהודים ועשרה ערבים, משתתפים במחנה קיץ של שבועיים בשם "מלב אל לב" כחלק מ"מחנה שומריה" של השומר הצעיר בקנדה. הם לוקחים חלק בפעילויות המחנה, נפגשים עם חניכים מקומיים, חולקים בקתת מגורים, לומדים להסתדר במגורים צפופים, ויש להם ההזדמנות הייחודית לטפח את החברויות המפותחות האופייניות למחנה קיץ מעבר למחסומים האתניים שאינם נחצים בד"כ. האווירה הייחודית של "מחנה שומריה", כשהם מוקפים בטבע ורחוקים מהאווירה הפוליטית בישראל, בשילוב עם חשיפה לחברה הרב-תרבותית של קנדה, מאפשרת למשתתפים הצעירים לפתח ביניהם קשרים עמוקים. הם שבים לקהילות הבית שלהם כמנהיגים ושגרירים של חברה משותפת.