מפגשי יום שישי

להלן טבלה המסכמת את  הנושאים בהם עסקנו במפגשי יום שישי, מראשית פעילותו של הפורום ועד היום:

א. הרציונל המארגן של מפגשי יום שישי:

לאפשר לחוקרים הכותבים מאמר להיעזר בידע ובניסיון של שאר החברי הפורום לצורך כתיבת המחקר. מבנה המפגש, בו חוקר מציג את מחקרו בפני חברי הפורום ולאחר מכן מתקיים דיון בו הוא מקבל הערות ותובנות, יוצר מעין "חממה אינטלקטואלית" להצמחה ופיתוח של המחקר ו/או המאמר.

ב. המבנה של מפגשי יום שישי:  מפגש של שלוש שעות

  • החוקר מציג תובנות מרכזיות מטיוטת מחקר שנשלחה לחברי הפורום. 
  • חוקר "מומחה" (או חוקרים)  מגיב/ים, הן למחקר שנשלח והן לדברים שנאמרו
  • חברי הפורום מעירים הערות ותגובות לטיוטת המחקר
  • החוקר, היו"ר והמגיבים מסכמים את הדיון

ג. מפגשי יום שישי

 
 

תשע"א – 2010-2011


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

23.4.2010

חידת מנהיגותם של טבנקין ויערי

פרופ' אביבה חלמיש

 

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

 

 

לדבר רוסית ולחשוב אמריקאית - השורשים הרעיוניים של הפרטת הקיבוץ

 

ד"ר אלון גן

 

 

 

2

8.10.2010

עיצוב הנשיות בהתיישבות השיתופית בתקופת העלייה השלישית

 

ד"ר גילי גופר

פרופ' יוסף גורני

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

3

21.1.11

האינדיבידואליזם כיסוד מרכזי באידיאולוגיה ובשיח הפנימי בתנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים",

1951-1968

 

גלעד מניב

ד"ר אלון גן

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

4

1.4.11

ההתמודדות על הזהות היהודית ביצירתו של הסופר יהודה יערי

 

 

ד"ר נורית פיינשטיין

פרופ' שולה קשת

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

5

24.6.11

השילומים מגרמניה והתנועה הקיבוצית.

ד"ר עפר בורד

עמוס שיפריס

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

תשע"ב 2011-2012


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

9.12.11

 

יחסם של חלוצי עמק הירדן ליהודי טבריה

 

 

ד"ר מתן בורד

 

ד"ר מאיר חזן

 

ד"ר אלון גן

 

יד טבנקין

2

20.1.12

השוואה בין קיבוץ למושב ע"פי דורותי קאהן בר אדון (1947).

 

ד"ר אסתר כרמל חכים

ד"ר שלמה גץ

ד"ר שלמה גץ

יד טבנקין

3

2.3.12

 

תנועת המחנות העולים 1926-1948

 

 

ד"ר אבי אהרונסון

 

 

ד"ר יזהר בן נחום

 

פרופ' איציק גרינברג

 

בית ברל

4

27.4.12

יחסו של יצחק טבנקין לשואה ולמרד

 

 

ליאור ענבר

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

5

1.6.12

הנהגה ואופוזיציה בקבה"א ובקבה"מ; המקרה של פרשת סנה

דורון נדיב

פרופ' אלי צור

פרופ' אלי צור

יד טבנקין

תשע"ג 2012-2013


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

26.10.12

הקבה"א ומפ"ם 1977-1956: יחסי גומלין בין כלכלה, פוליטיקה ותרבות

 

טל אלמליח

פרופ' אלי צור

 

יד טבנקין

2

30.11.12

"אתנוגרפיה של תהליכי הפרטה: שינוי, שימור וקבלת החלטות"

 

ד"ר תמה חלפין

ד"ר שלמה גץ

פרופ' אביבה חלמיש

בית ברל

3

1.3.13

"אינטלקטואלים אידיאליסטים" במבחן:

עירוניים בהכשרה המגויסת של הפלמ"ח ויחסם לאקדמיה

דורון טימור

פרופ' אלון קדיש

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

4

26.4.13

"מאדריכלות שיתופית לתכנון מתחדש - השינוי בתכנון הקיבוץ כביטוי של השינוי באורחות חייו"

 

צאלה קרניאל

עירית כהן עמית

פרופ' מיכל פלגי

בית ברל

5

31.5.13

מאיר יערי "האדמו"ר ממרחביה"

המפגש החמישי הוקדש לכבוד יום העיון לצאת ספרה של אביבה חלמיש שהתקיים בבית הקיבוץ הארצי.

תשע"ד 2014-2013


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

25.10.13

"חברי הקיבוץ הארצי בעשור הראשון של המדינה – בין משימתיות לטיפוח הבית".

 

ד"ר אלון פאוקר וד"ר תמר שכטר

ד"ר שלמה גץ וטל אלמליח

פרופ' אביבה חלמיש

יד  טבנקין

2

6.12.13

"הבניית זהות בקרב זקנים מופלגים בקיבוץ שיתופי- משתנה".

 

אילנה מזרחי

יובל אשוש

ד"ר שלמה גץ

יד טבנקין

3

7.3.15

קואופרציה צרכנית

טל אלסטר

פרופ' איציק

גרינברג

 

פרופ' איציק

גרינברג

בית ברל

4

9.5.14

צה"ל והתנועות הקיבוציות.

ד"ר רוני עזתי

ד"ר יאיר שפיגל

 

פרופ' אביבה חלמיש

בית ברל

5

13.6.14

"ביחד וביריבות: הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1955-1948".

 

ד"ר יעקב

שמיר (יזו)

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אביבה חלמיש

 

יד טבנקין

תשע"ה 2015-2014


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

 

1

 

31.10.14

 

אולימפיאדה זוטא בישראל: כינוסי "הפועל" מאירוע מעמדי לאירוע לאומי ובין לאומי 1928-1955

 

 

כפיר תאומים

 

פרופ' אמיר בן פורת

 

פרופ' איציק גרינברג

 

יד טבנקין

2

12.12.14

"דורות משוחחים – בין אתמול למחר"

 

 

 

ד"ר אורלי גנני

פרופ' יובל דרור

פרופ' אלי צור

בית ברל

3

15.1.15

פועלם של מכוני החגים הקיבוציים ברמת-יוחנן ובבית השיטה ותרומתם לתרבות העברית

בין השנים 2006-1954

ד"ר פז אלניר

ד"ר אלון גן

ד"ר אביגיל ישיעהו

בית ברל

4

29.5.15

הקואופרציה בישראל

 

ד"ר שאול הרטל

פרופ' איציק גרינברג

פרופ' איציק גרינברג

יד טבנקין

תשע"ו 2015 -2016


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

13.11.15

תנועת העבודה בראי ארבע הביוגרפיות: ברל, יגאל, ברנר, בן גוריון

פרופ' אניטה שפירא

פרופ' אביבה חלמיש

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

2

25.12.15

חממת עין שמר: מסורת של חדשנות

איריס סבן

ד"ר ניר מיכאלי

נטע שפירא

חממת עין שמר

3

19.2.16

קואופרטיבים בישראל - כשלון החוק והמהות

יפעת סולל

בן רבינוביץ

פרופ'

איציק גרינברג

בית ברל

4

8.4.16

פרשנויות איוריות בספריה של פניה ברגשטיין

יעל נאמן

פרופ' יעל דר

ד"ר גליה בראור

ד"ר אביגיל פז ישעיהו

יד טבנקין

5

3.6.16

השפעת תרבות הנעורים של תנועת הנוער על דפוסי מגדר ועל נשים בקיבוצי השומר הצעיר בראשיתם

ד"ר גילי גופר  

ד"ר אסתר כרמל חכים

פרופ'

מיכל פלגי

יד טבנקין

תשע"ז 2016-2017


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

2.12.16

פאנל: השמאל בעולם, תנועת העבודה והקיבוץ תמונת מצב

פרופ' דני גוטווין

פרופ' מיכל פלגי

ד"ר אבי בראלי

 

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

2

5.2.17

הנבואה במשנת סירקין

ד"ר אילון שמיר

פרופ' יהוידע עמיר

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

31.3.17

הקיבוץ בראי הקולנוע

עפר פרג

פרופ' ג'אד נאמן

ד"ר שלמה גץ

עין שמר

4

5.5.17

יומנים קבוצתיים של חברות נוער בקיבוצי "השומר הצעיר" כמשקפי חיים, חברה וזהות

עינת נחמיאס

ד"ר אביבה אופז

פרופ' אלי צור

יד טבנקין

5

30.6.17

שיח בינתחומי: הקיבוץ והסביבה מי בא למי?

 

·        ד"ר אהרן כהן  - עיירות הפיתוח, שדרות כמשל

·        ד"ר זאב גרינברג מרחבים וצמתי מפגש בין עיר לכפר – המקרה של קריית שמונה והקיבוצים הסמוכים

·        ד"ר תמה חלפין עובדות מבחוץ- מפגשים בין-תרבותיים במערכת החינוך הקיבוצית

ד"ר אבי בראלי

יד  טבנקין

תשע"ח 2017-2018


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

24.11.17

דיון על תפיסת הריאליזם האוטופי בהשתתפות פרופ' יוסף גורני ותלמידיו

·        פרופ' איציק גרינברג

·        ד"ר אביגיל פז-ישעיהו

·        ד"ר עפר בורד

·        ד"ר רוני עזתי 

·        ד"ר אלון פאוקר

פרופ'

איציק גרינברג

 

בית ברל

2

2.2.18    

נשים לבד במושב

דפנה הרפז

פרופ'

סילביה ביז'אוי

פרופ'

אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

16.3.18  

הפרק  "להפריט" מתוך הביוגרפיה  על יהודה הראל

אורי הייטנר

ד"ר

יעקב צור

פרופ'

מיכל פלגי

יד טבנקין

4

11.5.18  

מעורבותה ותרומתה של התנועה הקיבוצית

בפעילות ידיעת הארץ ובמחקר הארכיאולוגי במדינת ישראל

 

יואב לרר

אבי נבון

פרופ'

אלי צור

יד טבנקין

5

15.6.18  

היסטוריה, מוזיאון וזיכרון קולקטיבי – בית לוחמי הגטאות כמקרה בוחן

ד"ר ענת לבנה

ד"ר מיכל סדן

ד"ר עופר בורד

 

ד"ר

עופר בורד

לוחמי הגטאות

תשע"ט  2018-2019


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

16.11.18

כאן על פני האדמה חלק ב'

מוקי צור

פרופ' איציק גרינברג,  ד"ר אביגיל ישעיהו

פרופ' אביבה חלמיש

 

2

4.1.19

הקיבוץ והזירה הפוליטית בשוך "משבר הקיבוצים": מגזר מחפש משמעות.

ד"ר סיגל בן רפאל

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' מיכל פלגי

פרופ' אלי צור

 

3

22.2.19

"שביל באמצע, שביל בצד: תהליכי שינוי במרחב הקיבוצי בשנות השבעים"

עידית רן שכנאי

ד"ר שלמה גץ

ד"ר אביגיל פז ישעיהו

 

4

3.5.19

'מעברם של בני קיבוץ ובני/ת זוגם ממרכז הארץ לפריפריה'

תמיר איילי

ד"ר זאב גרינברג

פרופ' אביבה חלמיש

 

5

7.6.19

הסובייקטיביות של הקהילתיות –חווית הפרט במעבר הקיבוץ ממשבר להתאוששות

חבצלת אריאלי

ד"ר רינת גלילי

פרופ' מיכל פלגי

 

תש"פ  2019-2020


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

15.11.19

הסתדרות העובדים בישראל – בפתח יובל המאה.

חיים אורון (ג'ומס)

פיני שומר

 

פרופ' איציק גרינברג

יד טבנקין

2

3.1.20

"מבשרו של המחנה:  נחמן סירקין והסוציאליזם הקונסטרוקטיבי הארץ-ישראלי"

ד"ר אילון שמיר

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

6.3.20

"לא יכולתי לחיות חיים כפולים": גיורא מנור, הקיבוץ ו"הארון השקוף"

דותן ברום

פרופ' סלביה ביז'אוי

ד"ר עמית קמה

פרופ' סלביה ביז'אוי

יד טבנקין

4

1.5.20

תנועת הבונד לאחר מלחמת העולם השנייה

פרופ' יוסף גורני

המפגש לא התקיים בגלל "עידן הקורונה"

5

5.6.20

תנועת העבודה וההתיישבות בגולן 1967-1969. 

אורי הייטנר

יהודה הראל

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' מיכל פלגי

יד טבנקין

תשפ"א  2020-2021


מס

 תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

פורמט

1

 20.11.20

 100 שנה לביתניה: מ - "קהליתנו"

ל - "ליל העשרים"  וחזרה לביתניה

יהושע סובול, מוקי צור

פרופ' שולה קשת 

 פרופ' אביבה חלמיש

זום

 

2

15.2.21

תרומת הקיבוץ

לתרבות הישראלית

 

ד"ר יזהר

בן נחום

ד"ר נורית פיינשטיין

ד"ר פז אלניר

זום

3

12.3.21

הביטוח הפנסיוני במוסדות ההסתדרות ובתנועה הקיבוצית:  

תהליכי מיסוד ואי מיסוד

ד"ר משה מרום

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' מאיר חזן

זום

4

23.4.21

המושב והמועצה האיזורית – יחסי גומלין במציאות משתנה

ד"ר אורית דגני דיניסמן

ד"ר לביאה אפלבאום 

עו"ד איילת פישמן

 

ד"ר מנחם טופל (מנולו)

זום

5

4.6.21

מאוטונומיה לאומית למדינה עצמאית: תנועת ה'בונד' העולמית לנוכח מדינת ישראל

בשנים 1989-1948

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אלי צור, פרופ' אבי בראלי

פרופ' עופר שיף

היברידי

תשפ"ב 2021-2022


1

12.11.21

80 שנה לפלמ"ח - היסטוריה, זיכרון וחינוך - הילכו יחדיו?

סיור ודיון על עיצוב הזכרון בבית הפלמ"ח

שירי ארליך

(מנהלת מוזיאון הפלמ"ח)

 ד"ר עופר בורד

(ראש היחידה לאוצרות -  של משרד הביטחון

 

מפגש במוזיאון בית הפלמ"ח

2

7.1.22

קליטת הילדים שהועלו מדמשק 'עליית האלף' בשנים 1946-1944 בקיבוצי הקיבוץ המאוחד.

דרורה הייק

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אלי צור

זום

3

4.3.22

"היצירה המוקדמת של רות שלוס, בשנות ה-50-40".

רות יורובסקי

ד"ר גליה בראור

ד"ר נורית כהן עברון
(הבת של רות שלוס)

פרופ' איציק גרינברג

המפגש נדחה (יתקיים בשנה הבאה)

4

13.5.22

הבית הגדול: מרחב, פיקוח חברתי ועיצוב העצמי במוסד החינוכי שומריה 1937-1948

ד"ר תמה חלפין

ד"ר עידית רן שכנאי

דני זמיר

 

פרופ' אביבה חלמיש

היברדי

5

17.6.22

"חוק בלי סנקציה: הסדר החברתי בקיבוץ של שנות השבעים והשמונים".

עמרי סנדרוביץ

ד"ר שלמה גץ

פרופ' מיכל פלגי

היברידי

  

לחיי המחקרים שבדרך... לחיי המפגשים בדרך

תחזקנה ידי העושים במלאכה

אלון גן (יו"ר הפורום)

ספטמבר 2022

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות הנך מוזמן לפנות ל:

 

למידע נוסף אודות הפורום: