צור קשר

אם הנך מתעניין בחקר תנועת העבודה והקיבוץ והנך חוקר (תואר שני, דוקטורט, ו"צפונה"), אנו מזמינים אותך להצטרף לפורום שלנו. אנו מזמינים אותך להגיש הצעות להרצאות שייתנו במשך שנת הפעילות הקרובה. ההרצאות אמורות להציג שאלות מתודולוגיות ותְכניות של מחקר פעיל (work in progress) או פירות ומסקנות של מחקר שהושלם לאחרונה בנושאים הקשורים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה. 

פרטים נוספים על פעילות הפורום ניתן לקרוא באתר:
https://www.givathaviva.org.il/kibutzresearchforum

בברכה

חברי הועדה האקדמית: 

ד"ר אלון גן (יו"ר),  ד"ר פז אלניר,  דודו אמיתי, פרופ' סיגל בן רפאל גלנטי, ד"ר שלמה גץ,  פרופ' יצחק גרינברג,  פרופ' מאיר חזן, פרופ' אביבה חלמיש, ד"ר מנחם טופל, , פרופ' מיכל פלגי, פרופ' אלי צור, פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן.

מנהלי מכוני המחקר: דודו אמיתי (יד יערי), ד"ר פז אלניר (יד טבנקין), פרופ' סיגל בן רפאל גלנטי (הקתדרה לחקר תנועת העבודה בבית ברל), ד"ר שלמה גץ (המכון לחקר הקיבוץ)

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות הנך מוזמן לפנות ל:

 

למידע נוסף אודות הפורום: