פאנלים מוקלטים

דיון (בזום) על מאמרו של ד"ר יזהר בן נחום - תרומת הקיבוץ לתרבות הישראלית 15.1.2021

כנס שנתי - פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה - גבעת חביבה 10-11.9.20

 

כנס לימודי הקיבוץ, יד יערי – גבעת חביבה, 2.7.2015