תחדיאת تحديات אתגרים

במסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחברה הערבית " וכחלק מיישום החלטת ממשלה 922 מיום 30.12.2015, מבקש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות ובדואיות  עבור בנייה והפעלה של תכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית ברשות המקומית בהתאמה לצרכי התושבים:  ילדים, בני נוער וקהילה.

תכנית זו  תבסס את התשתיות החינוכיות והקהילתיות ברשות המקומית ותייצר רצף תהליכי חינוכי המאפשר צמיחה, חדשנות ויצירתיות לקידום הילדים והנוער בזירת החינוך הבלתי פורמאלית ברשות המקומית. ראיית צרכי הילדים והנוער מבוקר עד ערב תהווה מקור להשפעה ולהתפתחות , תגביר את השייכות,  המעורבות, השותפות וגילוי האחריות שלהם על קהילתם, החברה והמדינה.

הרשות המקומית תבנה הסדרה למרחב הפנאי תוך עמידה על איכות וגיוון התכנים, התוכניות וההתנסויות של הילדים ובני הנוער. הבניית תשתית חינוכית נרחבת הינה בעלת משמעות רבה לגיבוש זהות ערכית ואזרחית, למתן הזדמנות למיצוי עצמי, לצמצום פערים חברתיים, לרכישת מיומנויות חברתיות ומיומנויות תעסוקה ולבניית אוריינטציה לפיתוח תמונת עתיד בקרב אוכלוסיית היעד.

התכנית תספק לאוכלוסייה הערבית פרויקטים ב- 3 תחומים עיקריים:

1.       העצמה ומנהיגות נוער
2.       תרבות ופנאי
3.       מיומנות תעסוקה. 

 

 גבעת חביבה בנתה במסגרת "אתגרים" 6 תכניות שאושרו, העונות על הצרכים של הנוער הערבי.

  • מאחורי העדשה- תכנית צילום כמבט ביקורתי
  • אמנות רחוב- תכנית שנתית של אמנות המשנה את פני הסביבה דרך אמנות ציורי קיר- "גרפיטי".
  • עושים קולנוע- תכנית קולנוע שנתית המלמדת את השפה הקולנועית.
  • נערות מנהיגות שינוי- העצמת מנהיגות נערות
  • מנהיגות גישורית צעירה- הקניית מיומנויות גישוריות לניהול ויישוב קונפליקטים במעגלי החיים השונים.
  • יהיה בסדר- עברית מדוברת ותעסוקתית לחטיבה העליונה.

תכניות גבעת חביבה התחילו לפעול בחברה הערבית החל מקיץ 2017. עד וכולל שנת 2019 התכניות פעלו ביותר מ- 50 מועצות בארץ.
כדאי לציין כי אנחנו לקראת סיום השנה שלישית ב"אתגרים" ובתחילת יולי אמור לצאת הקול קורא לשנת הפעילות הרביעית, 2020.