היחידה לשיווין והעצמה

מתוך הכרה כי השוויון הוא במצב קריטי  והכרחי לשם בניית החברה המשותפת, גבעת חביבה מקדמת תוכניות להעצמת החברה האזרחים הערבית בישראל.

תוכניות התחום השוויון והעצמה מטרתן לשפר את כישורי השפה עברית של סטודנטים ערבים, לקדם את מעמד הנשים הערביות, לתרום לפיתוח כלכלי בישובים הערביים, ולספק הדרכה למודעות אזרחית למנהיגים ביישובים הערביים.

פרויקטים מרכזים