כנס גבעת חביבה - 2018

כנס גבעת חביבה השישי מפת הדרכים לחברה משותפת - מתיאוריה למעשה
6 במאי 2018 - 19:00-14:00,  קמפוס גבעת חביבה

בחמש שנות קיומו, זכה הכנס השנתי של גבעת חביבה לחברה משותפת להכרה רחבה כאירוע מרכזי בו נפגשים העוסקים במלאכת הבניה של החברה המשותפת בישראל. הכנס מפגיש מאות אזרחים ומנהיגים ממגזרים שונים בחברה היהודית והערבית, כולל החברה האזרחית, הממשלה, המגזר הפרטי, האקדמיה וקהילת התורמים. אירוע זה, שזכה לברכת נשיא המדינה מר רובי ריבלין, נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, וראש הראשות הפלסטינית מחמיד עבאס, הפך לפלטפורמה חשובה ביותר לדיונים, שיתוף בהתנסויות ופיתוח אסטרטגיות של שיתוף פעולה למען בנייתה של חברה משותפת
בישראל.

פרויקט 'מפת הדרכים לחברה משותפת', במסגרתו גיבשו מומחים ערבים ויהודים תכנית עבודה לקידום חברה משותפת בישראל, הושק ב- 2016. במהלך השנה האחרונה, עודכנו ההמלצות בתהליך שיתוף ציבור נרחב ואף הוצגו בכנסת. בכנס הקרוב נדון, יחד עם נציגי ארגונים עמיתים, ממשל ארצי ומקומי, אנשי אקדמיה וחינוך, בצעדים המעשיים לקידום המלצות 'מפת הדרכים' ויישומן. 

כנס גבעת חביבה השישי יעסוק ביישום מפת הדרכים לחברה משותפת וכותרתו – "מפת הדרכים - מתאוריה למעשה".  מטרת הכנס להוביל צעדים מעשיים לקידום יישום המלצות מפת הדרכים ליצירת חברה משותפת, תוך רתימת ארגונים עמיתים בממשל הארצי והמקומי, בחברה האזרחית, באקדמיה ובחינוך. 

הכנס יתקיים בשיתוף פעולה עם השדולה לחיים משותפים בין יהודים לערבים בכנסת, ועם מכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי. במהלך הכנס תתאפשר קשירת קצוות לבניית שיתופי פעולה לקידומה; גורמי מפתח יוכלו להביע מחויבויות לתכנית, לקחת אחריות על המלצות כאלה ואחרות; הארגונים המשתתפים יוכלו לייצר אג'נדה משותפת ולהניע את התכנית לשלב המעשה.  

הזמנה (בשלוש שפות)

סדר יום (בשלוש שפות)