כנס גבעת חביבה - 2017

מפת דרכים לחברה משותפת - יוזמה של גבעת חביבה בתמיכת האיחוד האירופאי

הכנס השנתי של גבעת חביבה לחברה משותפת זוכה להכרה רחבה כאירוע העיקרי שבו נפגשים כל העוסקים במלאכת הבניה של החברה המשותפת בישראל. הכנסים הראשונים מפגישים מאות אזרחים ומנהיגים ממגזרים שונים בחברה היהודית והערבית, כולל החברה האזרחית, הממשלה, המגזר הפרטי, האקדמיה וקהילת התורמים. אירועים אלה היוו פלטפורמה חשובה ביותר לדיונים, שיתוף בהתנסויות ופיתוח אסטרטגיות של שיתוף פעולה למען בנייתה של חברה משותפת בישראל. בין התוצאות המשמעותיות של הכנסים הקודמים ניתן למנות:

  • יצירת קשרים חדשים בין נציגים מהממשלה, המגזר הפרטי והחברה האזרחית, כבסיס לפיתוח פעילות משותפת ושותפות בנושאים של חברה משותפת.
  • מחויבות הדדית לפעולה למען חברה משותפת ברמה המקומית וקידומה של תמיכה ברמה הממשלתית.
  • פיתוח המלצות למדיניות שתוביל שיתוף פעולה בין-מגזרי המקדם מדיניות ופרקטיקה של חברה משותפת.
  • מודעות גבוהה יותר לחשיבותן של שותפויות שוות בין יהודים וערבים כמרכיב חיוני של צדק חברתי בישראל.