קמפיין הסברה לחברה הערבית בנושא ריחוק חברתי בעידן קורונה

במהלך שלושת חודשי משבר הקורונה העלנו לאויר שני קמפיניים ייחודיים בשותפות עם קרן פרידריך אברט, עמותת עאלאם ושגרירות ארצות הברית ובתמיכת ידידי גבעת חביבה בצרפת.

קמפיין ההסברה הראשון התבסס על זיהוי מצב בו ניכר היה כי בחברה הערבית לא חילחלו בתחילת משבר הקורונה ההסברים בדבר הצורך בריחוק חברתי ולא הייתה שמירת מרחק בין אנשים בישובים ערביים. בהתחשב בכך שההסברה הרשמית לציבור הערבי לקתה בחסר והוחל עם בדיקות קורונה בחברה הערבית באיחור יחסית לחברה היהודית, קיים היה צורך בוער בהסברה בנושא בשפה הערבית 

הסרטונים והפוסטים תיארו באמצעות אנימציה מצבים חברתיים נפוצים בחברה הערבית והמליצו כיצד לאמץ התנהגויות חברתיות מרוחקות ובטוחות באמצעות דמויות אנימציה המייצגות פרסונות שונות בחברה הערבית. הושם דגש מיוחד על כללי הזהירות המומלצים במהלך חודש הרמדאן.  

הקמפיין השני הינו קמפיין הוקרה לצוותים הרפואיים שמדגיש מסרים של חברה משותפת

זיהינו כי ימי הקורונה הם הזדמנות לחיזוק המסרים של החברה המשותפת, ולכן שוחחנו בזום עם נשות ואנשי צוות רפואיים – יהודים וערבים – שעסקו בהצלת חיים, הטו שכם יחדיו ועבדו במשמרות ארוכות כדי לסייע לחולים ללא הבדל י דת ומוצא. דברי המשתתפים הדגישו את  ערכי החברה המשותפת ואת שאיפתם להחלה של ערכי הסולידריות והערבות ההדדית שקיימים בצוותים הרפואיים על החברה כולה  לקמפיין