ייצוג האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי - כנס ראשון

השנה, שנת 2020, מלאו עשרים שנה לשני תיקונים סטטוטוריים חשובים בחוק שירות המדינה ובחוק החברות הממשלתיות שקבעו חובת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך בשירות המדינה ובקרב הרכבי הדירקטוריונים של החברות הממשלתיות. לציון מועד זה ועל רקע ההתפתחויות שחלו בנושא בשני העשורים האחרונים אנו מתכבדים להציג בפניכם כנס בנושא "ייצוג האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי".
הכנס משותף לשני הארגונים, גבעת חביבה והמכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף ותיאום מלאים עם נציבות שירות המדינה.