קורסים לערבית בגבעת חביבה – תשפ"א 2020 – 2021

כעסק בעל תו סגול, פתיחת כל קורס מותנית במינימום משתתפים בכפוף לכללי משרד הבריאות

-להרשמה כאן-

1

מדוברת  אחה"צ-רמה 1    

כ-4 חודשים

א', ג'

18:45⇔16:15

18.10.20

16.3.21

3,500 ₪

2

ספרותית מתחילים

כ-4 חודשים

א', ג'

15:15⇔16:00

25.10.20

16.2.21

1,200 ₪

3

ספרותית ערב- רמה 1

שנתי

א'

18:45⇔18:00

25.10.20

20.6.21

1,200   ₪

4

מדוברת ערב - רמה 1

שנתי

א'

21:30⇔19:00

18.10.20

20.6.21

3,500 ₪

5

מדוברת ערב - רמה 2

שנתי

ה'

21:30⇔19:00

22.10.20

24.6.21

3,500 ₪

6

מדוברת ערב - רמה 3

שנתי

ה'

21:30⇔19:00

22.10.20

24.6.21

3,500 ₪

7

מדוברת ערב - רמה 4

שנתי

ד'

21:30⇔19:00

21.10.20

23.6.21

3,500 ₪

8

מדוברת אחהצ- רמה 4

שנתי

ד'

16:15⇔18:45

21.10.20

23.6.21

3,500 ₪

9

מדוברת ערב - רמה 5

שנתי

ג'

21:30⇔19:00

20.10.20

22.6.21

3,500 ₪

10

מדוברת ערב - רמת
מתקדמים מאוד

שנתי

ב'

⇔21:30 19:00

19.10.20

21.6.21

3,500 ₪

11

מדוברת וספרותית 
בוקר- מתקדמים מאוד

שנתי

ג'

13:30⇔10:00

20.10.20

22.6.21

4,500 ₪

12

מדוברת אחהצ-רמה2       

כ-4 חודשים

א', ג'

18:45⇔16:15

21.3.21

29.6.21

2,860 ₪

13

קורס אינטנסיבי 
מדוברת וספרותית

 כ-4  חודשים

 א'⇔ה'

 ימים מלאים

 1.3.21

 30.6.21

 16,000 ₪

14

ספרותית מתחילים

כ-4 חודשים

ב'

16:00⇔15:15

1.3.21

21.6.21

600 ₪

15

מדוברת אחה"צ-רמה1      

כ-4 חודשים

ב'

18:45⇔16:15

1.3.21

21.6.21

  1,600 ₪

16

קורס אינטנסיבי
מדוברת וספרותית

 כ-2 חודשים

א'⇔ה'

ימים מלאים

4.7.21

26.8.21

8,000 ₪