גני ילדים

הקדמה

באזור הנפרש מהמועצה האזורית מגידו ועד למועצה האזורית עמק חפר )הכולל את המשולש הצפוני( חיים יהודים וערבים זה לצד זה, ביישובים נפרדים.

למרות קיומם של מקומות מפגש טבעיים, כגון - מרכזי קניות ובריכות שחייה, המגע בין ילדים יהודים לערבים הוא מצומצם וההיכרות של ילדים עם אורח החיים של האחר החי בסמיכות אליהם היא מעטה.

לצד ההיכרות המעטה, עלולים הילדים להיחשף למסרים שליליים העוברים דרך אמצעי התקשורת, ולעתים אף על - ידי מבוגרים בסביבתם.

מרכז גבעת חביבה מוביל תכנית לקידום אזוריות משותפת שמטרותיה הן העמקת הקשר של בני הקהילות השונות לאזור, היכרות עם האזור וידע על הקהילות שחיות בו, הגדלת הנגישות למשאבים אזוריים ושיתוף בתהליכים המשפיעים עם האזור.

מתוך הכרה בחשיבות הגיל הרך ביצירת תשתית למימוש מטרות אלה, מפתח המרכז פעילויות לביסוס היכרות וחיים משותפים בקרב ילדי גן החיים באזור.

הרשמה להשתלמות גננות - מחלקת חינוך גבעת חביבה

חוברת פעילויות לילדים לגיל הרך לביסוס היכרות וחיים משותפים