שפה משותפת

התוכנית להוראת העברית כוללת מפגש שבועי שמתרחש באופן רציף במהלך שנת הלימודים.
במפגשים אלה, מורה לעברית (ששפת האם שלו היא עברית) חושף את התלמידים לעברית דבורה ולתרבות עברית-ישראלית.
את השיעורים מעבירים מורים יהודים שעוברים הדרכה והכשרה מיוחדת למטרה זו.
בנוסף, התוכנית מאפשרת מפגשים בין התלמידים ודמויות מוכרות בתרבות היהודית-ישראלית, בעולם העסקים ובשלטון המקומי/הארצי דרך ימי שיא בנושא השפה העברית שמקיימים
בתי הספר.

טופס פנייה למתעניינים 2808201820