מטרות ויעדים
התוכנית מכוונת לחזק ולהעמיק את הידע של תלמידים ערבים בשפה ובתרבות העברית, בדגש על השפה המדוברת והתרבות היומיומית העכשווית, ומתמקדת בשלוש תימות מרכזיות:
 1. שילוב חברתי
 2. שילוב תעסוקתי
 3. שילוב אקדמי
 • חיזוק והעמקת הידע של התלמיד הערבי בשפה ותרבות עברית.
 • שיפור מיומנויות ההאזנה והדיבור בעברית.
 • שיפור האינטראקציה החברתית של תלמידים ערבים עם הציבור היהודי ישראלי.
 • שיפור היכולת להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה.
 • מתן כלים על מנת לשפר את היכולת להשתלב בשוק התעסוקה.
 • גידול במספר יחידות הלימוד בעברית שנבחרות ע"י התלמידים בתיכון.

לשם כך, התכנית מציבה את היעדים הבאים:

להגדיל את כמות החומר החדשני העומד לרשות מחנכים לצורך העמקת הידע של תלמידים ערבים בתרבות ובשפת העברית.
להרחיב את הידע והיכולות של מחנכים בהוראת שפת העברית.
להגדיל את מספר הילדים שזוכים לחינוך בשפה העברית בדגש על שילוב תרבותי.
להגביר את ההכרות וההבנה בין מחנכים יהודים וערבים.

לשפה יש תפקיד חיוני בהעצמת הניידות החברתית, כמו גם בחיזוק ההבנה הבין-תרבותית בין קבוצות מפולגות. מתוך תפיסה זו פיתחה גבעת חביבה תכנית העשרה ייחודית בשפה העברית לבתי ספר ערבים בישראל. מטרתה הכללית של  התוכנית הנה להרחיב את ההיכרות עם השפה והתרבות העברית בקרב תלמידי חטיבת הביניים הערבים, על מנת לחזק את יכולתם להצליח בחברה הישראלית, תוך הפחתת העוינות, הפחד והסטריאוטיפים כלפי אזרחים יהודים.

מטרות קצרות טווח לתכנית "שפה משותפת":

 • התלמיד רואה את השפה העברית כחלק אינטגרלי מתכנית הלימוד שלו.
 • הבנת החשיבות של השפה העברית לחייהם.
 • תפיסת מסוגלות עצמית  להתמודד (יכולת לבטא ויכולת להבין) בשיח עם סביבה דוברת עברית.
 • תפיסת מסוגלות להשתלבות תעסוקתית במרחב דובר עברית-
 • תפיסת מסוגלות להשתלבות אקדמאית במרחב דוברי עברית
 • מסוגלות להתמודד בשיח עם סביבה דוברת עברית (בפועל).
 • הפחתת דעות קדומות וחשיבה סטראוטיפית. 
 • חשיפה לתרבות והמנהגים היהודים.
 • חשיפה למשלבי לשון שונים (סלנג, קריאה וכתיבה).
 • חשיפה לסדר היום הציבורי- אקטואליה חברתית.
 • העלאת אחוז התלמידים שבוחרים להיבחן לבגרות ב- 5 יחידות עברית.
 

ליצירת קשר עם צוות התכנית:

או דרך טופס פנייה כאן2808201820