רקע ותיאור התוכנית

שפה משותפת החלה כתכנית "יהיה בסדר" בשנת 2014 כפיילוט ב-83 כיתות באחד-עשר בתי ספר. בשנת הלימודים תשפ"ב, התכנית כוללת 85 מורים ופועלת ב-75 בתי ספר ברחבי הארץ.

השנתיים האחרונות מהוות אבן דרך ברמת התמיכה ושותפות עם משרד החינוך. המשרד הכיר בחשיבותה האסטרטגית של שפה משותפת, וכן בכך שהצלחת התכנית תלויה בסיועה של גבעת חביבה בגיוס ותמיכה במורים, בתיאום עם בתי הספר ובהפעלת התכניות המשלימות (סמינרים למורים, תכנית שותפים לדרך והעשרה בין-תרבותית). עוד השנה, משרד החינוך הרחיב את התמיכה והתיאום עם גבעת חביבה על ידי הקצאת אנשי מקצוע בתחום החינוך שלקחו אחריות על הפיתוח פדגוגי ועבדו ישירות עם הצוות שלנו כדי להבטיח יישום מיטבי בבתי הספר.

התוכנית להוראת העברית כוללת מפגש שבועי שמתרחש באופן רציף במהלך שנת הלימודים.
במפגשים אלה, מורה לעברית (ששפת האם שלו היא עברית) חושף את התלמידים לעברית דבורה ולתרבות עברית-ישראלית.
את השיעורים מעבירים מורים יהודים שעוברים הדרכה והכשרה מיוחדת למטרה זו.
בנוסף, התוכנית מאפשרת מפגשים בין התלמידים ודמויות מוכרות בתרבות היהודית-ישראלית, בעולם העסקים ובשלטון המקומי/הארצי דרך ימי שיא בנושא השפה העברית שמקיימים ביתי הספר.

 

ליצירת קשר עם צוות התכנית:

או דרך טופס פנייה כאן2808201820