קורסים לערבית בג"ח – תשפ"ב 2022 קיץ יולי - אוגוסט

1.  קורס אינטנסיבי מדוברת וספרותית

משך הקורס: כ-2 חודשים | ימים בשבוע: א'-ה' 
שעות: ימים מלאים | תאריכי הקורס: 3.7-25.8.22
מחיר: 8000 ₪ | טופס לברור פרטים ולהרשמה כאן


2. קורסי קיץ - בוקר מדוברת לכל הרמות

משך הקורס: שבוע עד 8 שבועות | ימים בשבוע: א'-ה' 
שעות: 9:00 – 12:30 | תאריכי הקורס: 3.7-25.8.22
מחיר: לשבוע 800 ₪ למלא 6,400 ₪| טופס לברור פרטים ולהרשמה כאן


3. קורס אינטנסיבי מדוברת וספרותית

משך הקורס: שבוע עד 8 שבועות | ימים בשבוע: א'-ה' 
שעות:  13:00- 14:30 | תאריכי הקורס: 3.7-25.8.22
מחיר:  לשבוע 400 ₪ למלא 3,200 ₪ | טופס לברור פרטים ולהרשמה כאן


4. קורס אינטנסיבי ספרותית – אחה"צ

משך הקורס: שבוע עד 8 שבועות | ימים בשבוע: ב', ד'
שעות: 17:00 -17:45 | תאריכי הקורס: 4.7-24.8.22
מחיר:  לשבוע 80 ₪ למלא 640 ₪ | טופס לברור פרטים ולהרשמה כאן


5. קורס אינטנסיבי  מדוברת – אחה"צ

משך הקורס: שבוע עד 8 שבועות | ימים בשבוע: ב', ד'
שעות: 18:00 – 20:30 | תאריכי הקורס: 4.7-24.8.22
מחיר:  לשבוע 240 ₪ למלא 1,920 ₪ | טופס לברור פרטים ולהרשמה כאן


 

לפרטים והרשמה כאן

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות המכון:

כמו-כן ניתן להתקשר אלינו לטלפון: 04/6309242 או 04/6309330

Arabic1@givathaviva.org.il