קורסים לערבית בג"ח – תשפ"ב 2022 קיץ יולי - אוגוסט

 

 12) קורס אינטנסיבי 

מדוברת וספרותית

כ-2 חודשים

א'-ה'

ימים מלאים

3.7.22

25.8.22

8000 

13) קורסי קיץ - בוקר

 מדוברת לכל הרמות

שבוע עד

8 שבועות

א'-ה'

9:00 – 12:30

3.7.22

25.8.22

לשבוע 800 

למלא 6,400 

14) קורסי קיץ - בוקר

 מדוברת מתחילים

שבוע עד

 4 שבועות

א'-ה'

9:00 – 12:30

31.7.22

25.8.22

לשבוע 800 

למלא 3,200 

15) קורסי קיץ

 ספרותית - צהריים

שבוע עד

8 שבועות

א'-ה'

  13:00- 14:30

3.7.22

25.8.22

לשבוע 400 

למלא 3,200 

16) קורסי קיץ

  ספרותית – אחה"צ

שבוע עד

8 שבועות

ב', ד'

17:00 -17:45

4.7.22

24.8.22

לשבוע 80 

למלא 640 

17) קורסי קיץ

  מדוברת – אחה"צ

שבוע עד

8 שבועות

ב', ד'

18:00 – 20:30

4.7.22

24.8.22

לשבוע 240 

למלא 1,920 

 

 

לפרטים והרשמה כאן

כמו-כן ניתן להתקשר אלינו לטלפון: 04/6309242 או 04/6309330