קורסים מקוונים מטעם המכון ללימודי ערבית–תשפ"ג 22-23

לקורסי המתחילים והבינוניים יש לרכוש מנוי שנתי ללומדה בעלות 250 ₪ בהתאם להנחיות ההרשמה.

יולי עד ספטמבר 22

1. מקוון – מדוברת מתחילים

משך הקורס: 10 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 20:00 – 21:00
תאריכים: 18.7.22- 19.9.22

מחיר: 500 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

2. מקוון – מדוברת בינוניים

משך הקורס: 10 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 20:00 – 21:00
תאריכים: 19.7.22 20.9.22
מחיר: 500 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן
* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

3.  מקוון – מדוברת מתקדמים

משך הקורס: 10 שעורים
ימים בשבוע:  ד'
שעות: 20:00 – 21:00
תאריכי הקורס: 20.7.22 - 21.9.22

מחיר: 500 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

4. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ב' 
 שעות: 17:00 - 18:00
תאריכים: 24.10.22-1.9.23


מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

5. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 17:00 - 18:00 
תאריכים: 25.10.22- 10.1.23


מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

 

6. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 19.10.22- 4.1.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 


ינואר עד אפריל אחה"צ או ערב

7. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 20:00 - 21:00 
תאריכי הקורס: 24.10.22- 1.9.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

8. מקוון – מדוברת  בינוניים

 

משך הקורס:12 שעורים
ימים בשבוע:ג' 
שעות:20:00 - 21:00
תאריכים:25.10.22- 10.1.23


מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

9. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 19.10.22- 4.1.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

מאי עד ספטמבר אחה"צ או ערב

10. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 1.5.23- 11.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

11. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 2.5.23- 12.9.23


מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

12. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכים: 3.5.23- 13.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

13. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 1.5.23- 11.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

14. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 2.5.23- 12.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

15. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 20 שעורים 
ימים בשבוע: ב'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכי הקורס: 23.5.23- 13.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

 

קריאת טקסטים – קורס מקוון

לפני תחילת הקורס יש ללמוד לזהות את כל האותיות הערביות. ניתן להיעזר בתוכנה חינמית מאתר שפה אחת כאן

16. מקוון – ספרותית  מתחילים

משך הקורס: 15 שעורים 
ימים בשבוע: א'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכי הקורס: 23.10.23- 29.1.23

 מחיר: 900 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

17. מקוון – ספרותית  מתחילים

משך הקורס: 15 שעורים 
ימים בשבוע: א'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכי הקורס: 5.2.23 - 21.5.23

 מחיר: 900 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

18. מקוון – ספרותית  בינוניים

משך הקורס: 15 שעורים 
ימים בשבוע: א'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכי הקורס: 4.6.23 - 10.9.23

מחיר: 900 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות המכון:
 04/6309242 או 04/6309330 | Arabic1@givathaviva.org.il


 
 

* רכישת לומדה שפה1 כאן