קורסים מקוונים מטעם המכון ללימודי ערבית–תשפ"ב 22-21

לקורסי המתחילים והבינוניים יש לרכוש מנוי שנתי ללומדה בעלות 250 ₪ בהתאם להנחיות ההרשמה.

  אוקטובר עד דצמבר 21

     להרשמה ותשלום מאובטח כאן

מחיר והערות

  1) מקוון – מדוברת  מתחילים

12 שעורים

ב'

20:00 – 21:00

11.10.21

27.12.21

600 ₪

לרכישת לומדה שפה1כאן

  2) מקוון – מדוברת  בינוניים

12 שעורים

ג'

20:00 – 21:00

12.10.21

28.12.21

600 ₪

 לרכישת לומדה שפה1 כאן

  3) מקוון – מדוברת  מתקדמים

12 שעורים

ד'

20:00 – 21:00

13.10.21

29.12.21

600 ₪

  ינואר עד מרץ 22

     להרשמה ותשלום מאובטח כאן

מחיר והערות

 4) מקוון – מדוברת  מתחילים

12 שעורים

ב'

20:00 – 21:00

3.1.22

21.3.22

600

 לרכישת לומדה שפה1 כאן

 5) מקוון – מדוברת  בינוניים

12 שעורים

ג'

20:00 – 21:00

4.1.22

22.3.22

600

 לרכישת לומדה שפה1 כאן

 6) מקוון – מדוברת  מתקדמים

12 שעורים

ד'

20:00 – 21:00

5.1.22

23.3.22

600

  אפריל עד יוני 22

    להרשמה ותשלום מאובטח כאן

מחיר והערות 

   7) מקוון – מדוברת  מתחילים

10 שעורים 

ב' 

20:00 – 21:00 

4.4.22 

 20.6.22

500

 לרכישת לומדה שפה1 כאן 

   8) מקוון – מדוברת  בינוניים

10 שעורים 

ג' 

20:00 – 21:00 

5.4.22 

21.6.22 

500

 לרכישת לומדה שפה1 כאן 

   9) מקוון – מדוברת  מתקדמים

10 שעורים 

 ד'

20:00 – 21:00 

6.4.22 

29.6.22 

500 

  יולי עד ספטמבר 22

    להרשמה ותשלום מאובטח כאן

מחיר והערות 

  10) מקוון – מדוברת  מתחילים

 10 שעורים

ב' 

20:00 – 21:00  

18.7.22 

 19.9.22

500 ₪

 לרכישת לומדה שפה1 כאן  

  11) מקוון – מדוברת  בינוניים

10 שעורים 

 ג' 

20:00 – 21:00  

19.7.22 

20.9.22 

500 ₪

 לרכישת לומדה שפה1 כאן  

  12) מקוון – מדוברת  מתקדמים

10 שעורים 

 ד' 

20:00 – 21:00  

20.7.22 

 21.9.22

500 ₪  

 קריאת טקסטים – קורס מקוון:

להרשמה ותשלום מאובטח כאן

מחיר  

   13) 

25 שעורים 

 ימי  א'

20:00 – 21:00 

10.10.21 

27.3.22 

1,500 ₪ 

לפני תחילת הקורס יש ללמוד לזהות את כל האותיות הערביות.

ניתן להיעזר בתוכנה חינמית מאתר שפה אחת כאן 

 

 ליצירת קשר עם המכון ניתן להתקשר לטלפון 04/6309242