תכניות המרכז לחברה משותפת

המרכז לחברה משותפת מכונן שיתוף פעולה המניב תועלת הדדית עבור צמדי יישובים שכנים, יהודים וערביים, באמצעות התכנית לקהילות משותפות. המנהיגות המוניציפלית והתושבים פועלים משני עברי הקו המפריד כדי ליצור יוזמות משותפות שיענו על צרכים, מטרות ואינטרסים משותפים.

תכנית הדגל לשותפות בין קהילות

תכנית "שותפות בין קהילות" יוצרת שיתוף פעולה מובנה בעל תועלת הדדית בין קהילות יהודיות וערביות שכנות החצויות בשל המתח הגובר והניכור ההדדי המאיימים כיום על המרקם הדמוקרטי בישראל. המנהיגות המוניציפלית והתושבים פועלים לגשר על השסע היהודי-ערבי באמצעות יצירת מנגנונים בין-קהילתיים ומסגרות המאפשרות פעולה משותפת כמענה לצרכים, מטרות ואינטרסים משותפים. הקהילות מקושרות בצמדים דו-צדדיים וכן דרך אשכולות אזוריים רב-צדדיים שיאפשרו העתקה של המודל ברחבי ישראל, לקידום פיתוח כלכלי וחברתי בדרכי שלום בקנה מידה ארצי.