תכנית "אתגרים"

במסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחברה הערבית " וכחלק מיישום החלטת ממשלה 922 מיום 30.12.2015, מבקש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות ובדואיות  עבור בנייה והפעלה של תכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית ברשות המקומית בהתאמה לצרכי התושבים:  ילדים, בני נוער וקהילה.

גבעת חביבה לקחה על עצמה לקדם מטרה זו, ולצורך זה בנתה 6 תכניות תואמות:.

  1. מאחורי העדשה- תכנית צילום כמבט ביקורתי
  2. אמנות רחוב- תכנית שנתית של אמנות המשנה את פני הסביבה דרך אמנות ציורי קיר- "גרפיטי".
  3. עושים קולנוע- תכנית קולנוע שנתית המלמדת את השפה הקולנועית.
  4. נערות מנהיגות שינוי- העצמת מנהיגות נערות
  5. מנהיגות גישורית צעירה- הקניית מיומנויות גישוריות לניהול ויישוב קונפליקטים ברוח הגישור במעגלי החיים השונים.
  6. יהיה בסדר- עברית מדוברת ותעסוקתית לחטיבה העליונה.

אנו כעת לקראת סיום שנה שלישית של "אתגרים" ובסוף יוני הגשנו את התכניות שלנו למנהל חברה ונוער לאישורם לצורך המשך הפעילות במועצות. נכון לעכשיו אנחנו משווקים את התכניות למועצות במטרה להפעיל את תכניות גבעת חביבה במקסימום מועצות בארץ (במהלך 2019-2017 תוכניות גבעת חביבה פעלו ביותר מ- 50 מועצות בארץ)

המטרה שלנו היא להגיע לכל נוער ערבי ביישובים, ולהעשיר אותו בפעילות בלתי פורמאלית אשר תעצים אותו ותיתן לו מענה לצרכיו.