כנס שנתי - פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה - גבעת חביבה 10-11.9.20
 • לינקים לשידור הזום בסוף התכנית
 • במידה ועדיין לא  נרשמתם, נשמח שתעשו זאת בלינק כאן 
יום ה', 10.9.2020, כ"א באלול תש"פ

09:15 - ברכות: שלמה גץ  בשם ראשי מכוני המחקר

מושב ראשון:  (09:30 – 11:30) 

תנועת העבודה, הקיבוץ והחברה הישראלית: רלבנטיות, השפעה ותרומה
יו"ר: איציק גרינברג

 • בועז גרפינקל: הפסקת השימוש בצבא לדיכוי שביתות בישראל: קריאה מחדש של שביתת הימאים (1951).
 • מירית דינור: תמורות באתוס ההגשמה האידיאולוגי בראי יחסי מרכז ופריפריה –  פרויקט של"ף כמקרה בוחן.
 • איל לוין ויעל שדה: שיח לא לוחמים.
 • אבי שניידר, לירון שני:  חלום חירות יחדיו נגשימה: הקמת התנועה החדשה בפרספקטיבה של משבר הזהות של המרחב הכפרי.
מושב שני: (11:45 – 13:15)
המרחב הציבורי בקיבוץ רב דורי  
יו"ר פז אלניר
 • עידית שכנאי רן: עולם של מציאות בהמתנה – תהליכי שינוי של המרחב הציבורי בקיבוץ בשנות ה-70 של המאה העשרים.
 • עדנה בר-רומי פרלמן : יהדות ליברלית  ושוויון מגדרי בקיבוצים- איך זה נראה?
 • גליה השרוני: זקנים ראשונים בחברה הקיבוצית 1940-1925.
מושב שלישי:  (13:45 – 15:15)
תמורות בקיבוץ בעשורים האחרונים
יו"ר אביבה חלמיש
 • דורון נדיב ועזרא דלומי: התנועה הקיבוצית בעשור החמישי למדינה, 1998-1988.
 • מיכל פלגי ואליאט אורחן: השינויים בעמדות החברים כלפי קליטה בקיבוץ 2020-1990.
 • שלמה גץ וחנה גולדמברג: הקיבוצים השיתופיים 2020-2003.
מושב רביעי:  (15:30 – 17:00)
הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו
יו"ר אביגיל פז ישעיהו
 • מוקי צור: מעגלי  תרבות הקיבוץ.
 • ליאורה בינג-היידקר: באש ובמים – לרקוד בקיבוץ.
 • אלון גן: "מבררי עצמם לדעת" – הקוד הגנטי של העיתונות הקיבוצית.

הערב המסורתי בוטל לנוכח "המצב הקורונאי"

יום ו', 11.9.2020, כ"ב באלול תש"פ

מושב חמישי:  (09:00 – 10:30) 

הקיבוץ כעדה, הקיבוץ כקהילה לאורך ציר הזמן
יו"ר לילך רוזנברג -פרידמן

 • מתן חכים: מוטיבים נוצריים בקובץ "קהליתנו".
 • דורון טימור: קהילות בתקופת הקורונה.     
 • חבצלת אריאל: הערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ותפקידה בפתרון הקונפליקט.
מושב שישי: (10:45 – 12:15)
מחקרים חדשים ומבטים שונים על הכלה של  להטבים בקבוצים
יו"רים פעילים סִלביה פוגל-ביזאוי, עמית קמה
 • יובל יונאי: שתיקה כפרקטיקה חברתית: ניהול ידע על "מיניות אחרת" בקיבוצים בעשורים הראשונים של המדינה.
 • אילנה מזרחי-נאור: להיות לסבית מבוגרת (60+),  חברת קיבוץ בעבר.
 • נעה בר חושן: חוויית הגדילה של הומואים ולסביות במערכת החינוך הקיבוצית.

12:15  - דברי סיכום – אלון גן, יו"ר הפורום