שיתוף פעולה כלכלי-מוניציפלי

המיזם לשיתוף פעולה כלכלי-מוניציפלי מכין ומיישם מנגנונים משותפים לקידום שיתוף הפעולה ולטיפול בבעיות הנוגעות לקרקע ולתשתיות בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות שכנות. היוזמה מתבססת על ההכרה כי יש פוטנציאל משמעותי לשיתוף פעולה כזה במונחים של רווח כלכלי וחברתי לשני הצדדים. לדוגמא, באקה אל גרביה ומנשה חולקות גבולות מוניציפליים  באופן שמאפשר פיתוח יוזמות היוצרות "שטחים משותפים" חדשים לתועלת התושבים היהודים והערבים.

התכנית מספקת כלי יעיל ליצירה, פיתוח ויישום של יוזמות מסוג זה. בנוסף, ניסיון המשתתפים מלמד כי קיים בנוסף צורך בפורומים בהם ניתן להעלות סוגיות מוניציפליות הנוגעות לשתי הרשויות (כגון תכנון, תשתיות, תב"ע וכד'), לדיון בהן, בחינה ופתרון.

 

הצמדים המשתתפים בתכנית:

  • באקה אל גרביה ומנשה
  • מעלה עירון ומגידו
  • זמר ועמק חפר