קטלוג החטיבות בארכיון השומר הצעיר

מקרא והסבר

  • החטיבות כפי שהן מופיעות בקטלוג מציינות רק את החומר העומד לרשות הקהל לעיון.
  • התאריכים המופיעים ליד שמות החטיבות מציינים:

א. לגבי ארכיון מוסדי – השנים בהן נוצר החומר העומד לרשות המעיין.

ב. לגבי ארכיון אישי – גם את שנות הלידה והפטירה של האישים.

  • מספר המיכלים: מדובר במכלים קיבוציים המכילים בין 4 ל-24 תיקים.
  • הציון (סגורה) ליד סימול החטיבה פירושו כי לא יגיע לחטיבה זו חומר נוסף.
  • מבנה זה של קטלוג החטיבות מעודכן לשנת 2013 וכולל את רובן המוחלט של חטיבות הארכיון.
  • קטלוג מעודכן ומקוון זמין לחיפושים ברשת 

 בארכיון קיימים גושי החטיבות כדלקמן:

 

דואר אלקטרוני  yariarch@givathaviva.org.il


למידע נוסף...

facebook