קידום נשים בפוליטיקה

 קורס להכשרת נשים מנהיגות לתפקידי ניהול והשתתפות בחיים הפוליטיים במדינה.

סמינר גבעת חביבה   הינו מרכז חינוכי תרבותי  לימודי , המרכז פועל בדרכים מגוונים ליצרת מציאות שוויונית לכלל אזרחי המדינה וחתירה להתחדשות ולשנוי, הוא שואף להיות גורם מוביל לשנוי חברתי. במקום מרכזי למידה  מתמחה בהכשרת מבוגרים  בתחום  מדעי החברה  החינוך והרווחה .מרכז מורשת , וסניף האוניברסיטה הפתוחה  מרכזי יהודי ערבי לשלם ויחידת נשים.

רציונאל תכנית הקורס :

הכשרת נשים מנהיגות לתפקיד ניהולי והשתתפות בחיים הפוליטיים במדינה .

  • לאפשר למשתתפות לרכוש ידע אישי וקולקטיבי בנושאים הקשורים לנשים ומעורבות בפוליטיקה.
  • ללמוד ולבחון כלים ומיומנויות בעבודה עם נשים, כולל מיומנויות למיפוי קהילה וזיהוי צרכים ייחודיים שלה.
  • לעזור למשתתפות לבנות וליישם פרויקטים אישיים או קבוצתיים עבור נשים  בקהילתן .
  • לעודד את השלטון המקומי לתמוך ולעזור בקליטת נשים בתפקיד ניהולי – פוליטי  וליישם פרויקטים עבור נשים .
  • ליצור ולטפח קאדר נשים מנהיגות שיהיו כוח משמעותי לשנוי חברתי בקהילה הערבית.
  • העלאת  ייצוג הנשים בשירות הציבורי והפוליטי.
  • לעודד מעצבי מדיניות לקדם שוויון בין  נשים וגברים.
  • להכשיר מנהיגות שיהוו סוכנות שינוי בחברה.

הקורס מיועד לנשים בעלות יכולת מנהיגות חברתית ופוליטית. 
הקורס יקנה כלים ומודעות בנושאים אקטואליים מגדריים למשתלמות, שיעזרו להצלחתן המקצועית. 
כלים אלו יתמקדו בהתמקצעות הנדרשת במילוי תפקידים ניהוליים ופליטיים ,וכן יעזרו לקדם את הנשים בקהילתן.

גבעת חביבה אחראית על ביצוע הקורס בהתאם לתכנית המפורטת .

מדברי המשתתפות בשיחת הסיכום מחזור

" שמחתי ללמוד במשותף עם נשים דומות ושונות ממני, המפגש היהודי ערבי היווה עבורי את החוויה המרכזית בקורס" ( יועצת למעמד האישה מהמרכז)

" קיבלתי כלים חדשים בעיקר מהסדנאות בהם השתמשנו באומנות ככלי לביטוי אישי" ( עו"ס במחלקת רווחה בצפון)

" תמיד יש מה ללמוד מקבוצת נשים עוצמתית ובעלת כח, שאבתי מהדיונים הקבוצתיים קיבלתי השראה לחים " ( פעילה חברתית, גמלאית צעירה מתחום החינוך)

" היה שווה לצאת משגרת העבודה, על אף העומס שאני נמצאת בו, נפתחתי לצורות חשיבה שונות ולנשים מענינות" ( קבסית במועצה )

 

קהל היעד:

נשים בעלות יכולת מנהיגות חברתית.
יתקבלו לקורס נשים בעלות השכלה על תיכונית ולאחר ראיון אישי .
משך הקורס 10 מפגשים.
הלמודים יתנהלו במסגרת של הרצאות, סדנאות וסוף שבוע בבית מלון.

מטלות :

נוכחות מלאה 100% (רק מסיבות מוצדקות ובאופן חד פעמי  ניתן להיעדר עד 20%  משעות הקורס ).
הגשת פרויקט אישי.
בוגרות  הקורס אשר יעמדו בדרישות הקורס, כולל נוכחות מלאה והגשת פרויקט אישי, יזכו בתעודת סיום .

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: אנהאר מסארווה, anhar@givathaviva.org.il Tel: 972-46309309