משלחות חילופי נוער

גבעת חביבה החלה לקדם תכנית למשלחות נוער יהודי וערבי במסגרת תכנית הדגל  "שותפות בין קהילות יהודיות וערביות". המשלחות יוצאות בשיתוף המכונים האוס אם מייברג וקורט לוונשטיין בגרמניה.

במפגש באירופה, הנוער היהודי-ערבי מהארץ נפגש עם קבוצות נוער מגרמניה ופולין, יחד הם עוברים תהליך לימוד אינטנסיבי ומעמיק. התהליך כולל חקר, בחינת ההיסטוריה והנרטיבים השונים של היהודיים, הפלסטיניים, הגרמניים והפולניים. במהלך התהליך המונחה מתאפשר לנוער לבחון סוגיות מורכבות המתייחסות לקהילות מהם הם מגיעים, השפעתן על חייהם והשלכתן על חיי היום יום של הנוער. לאחר הנסיעה לאירופה, הקבוצות המקומיות מארחות ביחד את הקבוצות האירופאיות וממשיכות כאן את תהליך ההכרות והלימוד.

שתי משלחות התקיימו בשנת הלימודים תשע"ו. המשלחת הראשונה הייתה משותפות מנשה-באקה אל-גרביה. הנוער הנבחר להשתתף במשלחת הוא נוער מתנדב ופעיל חברתי בקהילות, דבר שהקנה למשלחת איכות מיוחדת. המשלחת מהשותפות מגידו-מעלה עירון הורכבה מתלמידים הלומדים במגמת ערבית בתיכון מגידו ומתלמידים ממגמת תקשורת מתיכון מושיירפה, במטרה לבסס תקדים של תקשורת בין התלמידים הערבים והיהודים בשתי השפות ולחזק את שתי המגמות המקדמות תקשורת בין יהודים וערבים בתיכונים. לאור הצלחת המשלחות הראשונות, מתקיימים מגעים לשם הרחבת התכנית בשנה הבאה.

פעילות משלחות הנוער משיגות מטרות רבות, ביניהן:

  • לחזק ואף לתמרץ את הקשרים בין בני הנוער של השותפויות היהודיות והערביות אתן אנו עובדים.
  • לחזק את הקשרים בין מחלקות הנוער ובתי הספר התיכון של השותפויות.
  • לספק תכנית שיא המאפשרת חיבור בתחום מנהיגות נוער.
  • לעודד פיתוח זהות אזורית אצל הנוער הערבי והיהודי ואת הקשרים ביניהם, על ידי היותם משלחת יהודית-ערבית אחת במפגש מול משלחות נוער אירופאיות.
  • לאתר ולקרב בין בני נוער ערבי ויהודי מתוך הרשויות, אשר מעורבים בפעילות קהילתית והתנדבותית, ובכך לאפשר לאלו לפגוש בבני נוער כמוהם מאירופה, על מנת לחקור וללמוד ביחד על דילמות משותפות לחברה שלהם ושלנו.
  • לחזק את התקשורת בשפה הערבית והעברית בין התלמידים של השותפויות.
  • ליצור שיתופי פעולה בין מכונים וותיקים באירופה כמו הוס אם מייברג וקורט לוורשטיין עם גבעת חביבה סביב נושא משלחות.
  • לאפשר לנוער הגרמני הזדמנות ללמוד על החברה הרב תרבותית בארץ מקרוב ועל עשייתה של גבעת חביבה ביצירת שותפויות בין יהודים וערבים, ובו זמנית לאפשר לנוער מקומי הזדמנות לעסוק בסוגיות אקטואליות בראי של חברה אירופאיות.

לפרטים:  maralist@givathaviva.org.il

 


 

יומן משלחות 2015 - 2019