מחקר וימי עיון

יד יערי - אגף מחקר, פרסומים וימי עיון 

א.      תחומי הפעילות:

 • תכנון וניהול פרויקטים מחקריים הקשורים בקורות השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, מפ"ם תנועות הפועלים היהודיות, התנועה הקיבוצית וההתיישבותית בכלל ותנועות הנוער הציוניות;
 • פרסום מחקרים היסטוריים, מקורות נבחרים ו"ספרי תנועה" על השומר הצעיר בארצות

 השונות:

 • קיום ימי עיון וכנסים לקהל הרחב;
 • מתן ליווי, ייעוץ ושירות למוסדות התנועה, לקיבוצים ולפרטים;
 • הנחיית חוקרים, סטודנטים ותלמידי תיכון.
 • השתתפות בפורומים מחקריים וטיפוח קשרי שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

ב. פרויקטים מחקריים בביצוע

 • "השמאל הלאומי היהודי בעולם המערבי בשנים 1956-1980-

המחקר מבקש לעסוק בפעילותם של בוגרי השומר הצעיר ותנועות הנוער החלוציות בארה"ב, אמל"ט ואירופה המערבית ממחצית שנות ה-50 ועד לסוף שנות ה-70 כחלק מן 'השמאל החדש'. זאת, בדגש על שלוש פרספקטיבות משלימות: המקומית, היהודית והישראלית.

המחקר מתמקד בשני טווחי זמן: הטווח הקצר שיבחן את תפקיד בוגרי התנועות בשנות ה-60 וה-70 בזירה הפוליטית המקומית, בחיי הקהילה היהודית, וביחסי מדינת ישראל והתפוצות; והטווח הארוך שיבחן האם ובאיזה אופן היוותה הפעילות הציונות הרדיקלית תשתית חברתית, רעיונית ופוליטית לפעילותם העכשווית של יהודים ציונים ורדיקלים.

 • "יהודים רדיקאליים" - פרויקט מחקרי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. הפרויקט המשיק לפרויקט המוזכר למעלה, יעסוק  בהרחבה במקומם של היהודים בשמאל הרדיקאלי במאה ה-20 ויכלול לצד פרסומים מחקריים גם תרגומי ספרים מרכזיים בתחום, סדנאות וכנסים.
 • "יומני חלוצים" - איסוף, שימור והנגשה של יומנים אישיים, קבוצתיים ו"ספרי קבוצה" ומכתבים  מראשיתו של השומר הצעיר ועד שנות ה-60 של המאה ה-20 במטרה לרכז למשמרת תעודות  ייחודיות ממין זה הנמצאות בסכנת כליה ואובדן, לטובת מחקרים ופרסומים עתידיים.
 • תנועת השומר הצעיר בארץ.
  פרוייקט נמשך של תיעוד, מחקר ופרסום תולדות על תנועת השומר הצעיר בארץ.
 • הקיבוץ והתרבות הישראלית.
  פרוייקט שבו שותפים יד יערי, יד טבנקין אמנים וחוקרים אנשי התנועה הקיבוצית. בתכנית: ייזום מחקרים, ימי עיון ופרסומים בנושא.
 • חקר תנועת השומר הצעיר באמריקה הלטינית.
  מתנהלת פעילות שוטפת של תיעוד ומחקר בנושא. יצאו לאור הספרים על צ'ילה וקובה, אורוגוואי וארגנטינה.
 • היסטוריה של הארכיטקטורה הקיבוצית - המחקר והכתיבה מתבצעים  ע"י מוקי צור ויובל דניאלי בהתבסס על ארכיונים אישיים המופקדים ביד יערי. עד עתה יצאן הספרים על שמואל מסטצ'קין, חיליק ערד ומנחם באר

ג. פרסומים קרובים ובעבודה ביד יערי  

 1. ביוגרפיה של קובה ריפתין
 2. ביוגרפיה של מרדכי בנטוב
 3. 'גבעה ורוח בה' – 70 שנה לגבעת חביבה
 4. תולדות השומר הצעיר בבולגריה
 5. השומר הצעיר בצרפת
 6. תאריכון 100 שנות השומר הצעיר
 7. תיעוד קבוצת האמנות 'המשותף קיבוץ'
 8. ספר אברהם לאון (בשיתוף מכון בן גוריון ואונ' חיפה)
 9. ספר 'הבונד' (בשיתוף מכון בן גוריון ואונ' חיפה)
 10. 3 ספרים ראשונים בסדרת 'בארי' למחשבה סוציאל-דמוקרטית (שותפות עם קרן ברל כצנלסון, קרן אברט, 'פיגומים' והוצאת הקיבוץ המאוחד)