מחנכים למען חברה משותפת

מחנכים למען חברה משותפת היא תכנית להכשרה וקישור בין מורים יהודים וערבים כהכנה ליישומן של תכניות לימוד משותפות המיועדות לקדם חברה משותפת בקרב יהודים וערבים בישראל. מטרתה של היוזמה היא לבנות את יכולתם של המורים להוביל תהליכי שינוי בכיתה בעזרת תכניות הלימוד לחברה משותפת של גבעת חביבה, המיועדות להתבצע בין עשרה זוגות של בתי ספר יהודים וערבים בהמשך לתקופת ההכשרה. התכנית מחנכים למען חברה משותפת תיושם במסגרת התכנונית האסטרטגית של גבעת חביבה המכונה "שותפות בין קהילות" – צמדים של קהילות יהודיות וערביות שכנות החוברות ליצירת שיתוף פעולה שיש בו תועלת הדדית, בתמיכת ההנהגה המוניציפאלית, המתניע חיבורים חוצי-מגזרים בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית. התכנית לשותפות בין קהילות פועלת כיום באזור ואדי ערה, הסמוך לגבעת חביבה, שיש בו ריכוז גדול של קהילות יהודיות וערביות. מחנכים למען חברה משותפת יעניק למורים מן האזור החשוב הזה הזדמנות ייחודית לרכוש כישורים וכלים בעזרתם יוכלו להעביר לתלמידיהם תכניות המחנכות לבניין חברה משותפת.

 

מהי התכנית המשותפת לחינוך אזורי?

כנס המורים האזורי, הראשון מסוגו, הפגיש 400 מורים יהודים וערבים, הנהלות בתי-ספר ואנשי מקצוע בתחום החינוך מחטיבות ביניים ותיכונים באזור ואדי ערה. הכנס היווה הזדמנות לחשוף בעלי עניין בתחום לפרספקטיבה של החינוך לחברה משותפת ולהציג את התהליכים ושיטות העבודה המומלצים לשיתוף פעולה מוצלח.

<ראו את תכנית הכנס>

<ראו תמונות מן הכנס>

 

בעקבות הכנס, 75 מורים מן האזור השתתפו בתכנית הכשרה משותפת בת 60 שעות לביסוס יכולתם לחינוך לחברה משותפת. מורים אלה מיישמים כעת בבתי הספר שלהם תכניות חדשות ותכנים לימודיים חדשים המקנים ידע ורקע בתחומי חברה שוויונית ומשותפת.