להעצמת נשים ועידוד נשים להובלה חברתית

גבעת חביבה מפעילה תכניות לקידום מעמדן של נשים ערביות ברשויות המקומיות בישראל, ולבניית שותפויות בין נשים ערביות ויהודיות בערים ויישובים שכנים באזור הפועלים במסגרת חברה משותפת.


למידע נוסף על הפעילויות השונות בתחום העצמת נשים...

 

 

090120194