קטלוג הארכיון ברשת וכיצד לחפש בו

אין תיאור זמין לתמונה. כניסה לקטלוג הארכיון ברשת 

 • מצד ימין ברשימה נכנסים ל"קטלוג הארכיון ברשת"
 • מופיע "חיפוש בסיסי". יש אפשרות גם ל"חיפוש מהיר",
 • אך עדיפות לחיפוש הוא "חיפוש מתקדם".
 • ב"חיפוש חופשי" רושמים את המילה או הנושא הרצוי,
 • מופיעה רשימה של נושאים הקשורים, בוחרים במה שרוצים.   
 • אם רוצים חטיבה מסוימת נכנסים ל"שייך ל..." ורושמים שם חטיבה
 • (תצלומים, כלכלה וכ"ו) מקבלים רשימה ובוחרים מתוכה.   לוחצים "חפש".
 • מופיעה רשימת התיקים בהם נמצאת המילה המבוקשת
 • נכנסים לשם התיק בשורה הצבועה באדום
 • קוראים את כל הפרטים בשדות ואת המידע הנוסף
 • אם לא מעוניינים בתיק עוברים לבא אחריו
 • אם מעוניינים בתיק
 • רושמים את מספר הפריט, הסימול הישן והמיקום אין צורך ברישום האפסים
 • רק כאשר נכנסים לתוך התיק,
 • יש אפשרות לראות את כל השדות הנוספים.
 • בצילומים חייבים לכתוב את מספר המעטפה ומספר התמונה
 • הנמצאים ליד כל תמונה
 • יש אפשרות להדפיס או להוריד את התמונה מתוך המחשב
 • יש אפשרות לחפש גם בארכיון "יד טבנקין" ברשת
  לפי הכתובת: 
  https://bit.ly/3hH95KF

אין תיאור זמין לתמונה. כניסה לקטלוג הארכיון ברשת