התנועה הקיבוצית

גבעת חביבה קשורה לתנועה הקיבוצית מיום היווסדה, היא הוקמה ע"י קיבוצי התנועה ומקיימת את אחד משני מכוני המחקר והתיעוד המרכזיים של התנועה. התנועה הקיבוצית מורכבת כיום מ-257 קיבוצים וכ-100 ארגונים חינוכיים, תעשייתיים ותרבותיים ברחבי הארץ. הקשר העמוק לרשת הארגונית הזו מאפשר ליוזמות גבעת חביבה טווח השפעה רחב ויכולת צמיחה והתרחבות. מתוקף תפקידה, לגבעת חביבה תפקיד מרכזי בתרגום ערכיה של התנועה הקיבוצית לפעילות שטח ואקטיביזם בקהילה.