השתלמויות והכשרת מורים

תהליך הרחבת התכנית מתבצע כדלקמן:

גיוס מורים חדשים.
הכשרת מס' גדול יותר של מורים חדשים ע"י ימי הכשרה והשתלמויות לפני תחילת שנת הלימודים ובמהלכה.
עדכון תכנית הלימודים יחידות הלימוד .
תיאום מול המחוזות ובתי הספר.
 
 

השתלמויות שנתיות

כשירות חברתית של המוסד החינוכי כבסיס לחברה הישראלית:

מתווה ההשתלמות התייחס לפאנים תרבותיים הקשורים בחינוך, פדגוגיה ולמידה כגון:

 • פדגוגיה מותאמת תרבות
 • למידה מותאמת תרבות
 • חינוך מותאם תרבות
 • בנוסף מתייחסים לניהול שיעור וניהול כיתה בבתי ספר ערביים

ידיעת השפה הערבית לדוברי השפה העברית,

השתלמות זאת תכלול סיורים ביישובים ערביים וידיעת התרבות הערבית.

השתלמויות שוטפות

 • התמודדות עם בעיות משמעת, בדגש על החברה הערבית, ולימוד אפקטיבי בכיתות הטרוגניות מבחינת רמות שליטה.
 • תרבות וחינוך בחברה הערבית.
 • ערבית מדוברת.

 הכשרת מורים:

הפעלת התכנית נפתחת בסמינר של שלושה ימים מרוכזים בהיקף של 30 שעות שעבורים המורים החדשים, הכשרה חודשית ממשיכה ללוות את המורים לאורך התכנית, בהכשרת המורים מכירים את החומר הפדגוגי החדש ולוקחים חלק בתהליך לימוד משותף עם עמיתיהם.

נושאים:

 • תכנית "שפה משותפת" – מציאות בשטח ויעדים
 • השתלבות המורה היהודי בבית הספר הערבי
 • הוראה רגישה תרבותית 
 • פדגוגיה מותאמת להוראת שפה מדוברת – מודל שיעור וכלים פדגוגיים
 • כלים יצירתיים לעבודה בשטח מאתגר 
 

ליצירת קשר עם צוות התכנית:

או דרך טופס פנייה כאן2808201820