המורשת שלנו

גבעת חביבה היא המוסד הוותיק ביותר בישראל לקידום הפיוס בין יהודים לערבים. מיום היווסדה משמשת גבעת חביבה כמרכז החינוכי של השומר הצעיר והתנועה הקיבוצית. "יד יערי" הוא מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר ושל התנועה הקיבוצית. 

 

יד יערי - המרכז לתיעוד וחקר של השומר הצעיר

התנועה הקיבוצית

מורשת – מרכז לחקר והוראת השואה

חבצלת – מוסדות החינוך והתרבות של השומר הצעיר

70-שנה-לגבעת-חביבה