גיוס תרומות לפרויקט "התרופה אופטימיות"

תמונה ללא תיאורכמה מילים על הפרויקט:

70 ידוענים, אמנים ויוצרים משתתפים בתערוכה שיזמה רותם כרמי, זוגתו של זוהר כרמי החולה בALS  במטרה לתרום למחקר למציאת תרופה.

כל הכספים שיתרמו, יועברו באמצעות קרן חבצלת, אל חברת הביומד נוירוסנס תרפויטיקס וישמשו לביצוע הניסויים הקליניים לתרופה לALS  המפותחת על ידה.