אסטרטגיה ארצית

המסלול החינוכי של גבעת חביבה:

חטיבה ז'-ט' > 
תכנית להוראת השפה והתרבות העברית בקרב בתי ספר ערבים באמצעות מורים יהודים "שפה משותפת" . פיתוח מיומנויות והקניית השפה העברית הדבורה בשלושה מעגלים: שיח, תעסוקה, אקדמיה. מפגש הירארכי (מורה-תלמיד) שמפתח דמוקרטיות, סובלנות, דחייה של גזענות וסטריאוטיפים שליליים. 

תיכון > 
מפגשים: סמינר דו יומי – מרחב משותף, פתרון קונפליקטים, זהות, סובלנות, הכרות עם נרטיבים.
תכנית "פרחי היי-טק" - מקנה הכשרה מקצועית לתלמידי תיכון ערבים ומאפשרת ללמוד הנדסת מחשבים וטכנולוגיה, לצבור נקודות זכות לקראת התואר ראשון בהנדסת מחשבים בעודם בבית הספר התיכון