אסטרטגיה אזורית

ברמה האזורית פיתחה המחלקה את "מנטקטנא –איזורינו"-התוכנית האסטרטגית "מנטקטנא" שמה במרכז החשיבה את הרעיון של איזוריות ומבקשת להעצים את המשמעות שלו עבור אנשים החיים באותו מרחב גיאוגרפי רגילים לחשוב על עצמם כנפרדים בגלל מבנים חברתיים ארוכי שנים. ברמת התוכן התוכנית מבקשת להגביר שייכות וגאווה איזורית, לעודד למידה על האיזור, להדגיש בעיות אזוריות ואינטרסים אזוריים, להפנות את התודעה אל שיתופי פעולה אזוריים, ולטפח כלים ומיומנויות של חיים בחברה מגוונת, לייצר למידה משותפת וזאת מתוך מטרה להעצמת ההשפעה של קבוצת המיעוט על המרחב המשותף וחינוך לחברה משותפת.


המסלול החינוכי של גבעת חביבה

גן > תכניות של "מגע" והכרות בין ילדי הגן במסגרת "שותפות בין גנים". התוכן הינו הכרות עם האחר, יצירה משותפת, חוויה, תרבות.

יסודי > תכניות בכיתה ב' ושוב בכיתה ד' – "יחד בקהילה" ו"יחד לאיכות הסביבה" מפגש רך שמשלב בין הכרות וחוויה לעשייה משותפת שמהדהדת במרחב הציבורי המשותף הן בקהילה והן בטבע שלו שותפים כולם. שילוב של מפגש, יצירה ולקיחת אחריות משותפת על טיפוח מקיים של המשותף.

יסודי ו' > תכנית ראשונה של לימוד משותף בתחום הגאוגרפיה של "האזור שלנו" שמאפשרת הכרות מגוונת עם האזור שבו חיים במשותף דרך "העיניים האחרות" של השכנים מקרב הלאום השני.

יסודי ז' > לימדה משותפת גאוגרפיה, האזור שלנו

חטיבה ח' > למידה משותפת: אזרחות

חטיבה ז'-ט' > תכנית "ילדים מלמדים ילדים" – תכנית דו שנתית שמשלבת בין למידה חד לאומית למפגש דו לאומי, גישוריות, פתרון קונפליקטים, הכרות עם הזהות והתרבות של "האחר", פיתוח עמדות דמוקרטיות, סובלנות, דחייה של גזענות וסטריאוטיפים שליליים.

 תיכון > למידה משותפת: אזרחות/היסטוריה