אסטרטגיה

פעילויות המרכז לחברה משותפת הן תגובה מעשית לאתגר המידי של בניית חברה בבעלת לכידות חברתית בישראל. פערים חברתיים הולכים ומעמיקים וניכור גובר בין תת-קבוצות שונות מאיימים לפרום את המרקם הדמוקרטי שבו תלויים יציבותה העתידית והלגיטימיות של החברה הישראלית. מתוקף כך, שליחותו של הארגון מבוססת על ההבנה שבנייה וקיום של חברה משותפת המתאפיינת בערבות הדדית, שותפות מלאה ושוויון הזדמנויות בין כל האזרחים היא חיונית לפיתוח חברה שוחרת שלום, דמוקרטית ומשגשגת. מתוך אמונה שהשינוי ברמה החברתית מתחיל ביחידה החברתית-פוליטית הקרובה ביותר לאנשים, הארגון מבצע את פעילותו ברמת הקהילה, במטרה לבנות קהילות משותפות. המרכז מבצע את פעילותו בחמישה תחומים, תוך ניצול מגוון רחב של כלים כדי לתת מענה להיבטים מרכזיים של בניין חברה משותפת המעוצבים כך שיגיעו לקהלים רחבים.