אודות המחלקה

מחלקת החינוך היא חלק מן המרכז היהודי-ערבי לשלום בגבעת חביבה. המחלקה פועלת על מנת לפתח וליישם פעילויות חינוכיות המקדמות שוויון, הכרה הדדית, שיתוף פעולה ומרכיבים נוספים הנחוצים לפיתוחה של חברה משותפת.