אודות המחלקה

מחלקת החינוך היא חלק מן המרכז היהודי-ערבי לשלום בגבעת חביבה. המחלקה פועלת על מנת לפתח וליישם פעילויות חינוכיות המקדמות שוויון, הכרה הדדית, שיתוף פעולה ומרכיבים נוספים הנחוצים לפיתוחה של חברה משותפת.

 

ברמה הארצית מחלקת חינוך מובילה מיומנויות ערכים וידע בתחום של חברה משותפת. חברה משותפת שמה במרכז את הצרכים של כלל קהילותיה, מכבדת את זהויותיהם ומטפחת מיומנויות ליצירת הסכמות חברתיות צודקות ושוויוניות. מחלקת חינוך מציעה סמינרים בנושא חברה משותפת לתלמידים הכוללים תהליכי הכנה ועיבוד בית ספריים, סמינרים חד יומיים העוסקים במרחב הציבורי, השתלמויות מורים, ויוצרת קואליציה עם ארגונים שותפים לקידום החינוך לחברה משותפת מול משרד החינוך. מחלקת חינוך מפעילה תוכניות דיאלוג לסטודנטים העוסקות בקמפוס כמרחב ציבורי משותף.

 

ברמה האיזורית פיתחה המחלקה את "מנטקטנא –איזורינו"-התוכנית האסטרטגית "מנטקטנא" שמה במרכז החשיבה את הרעיון של איזוריות ומבקשת להעצים את המשמעות שלו עבור אנשים החיים באותו מרחב גיאוגרפי רגילים לחשוב על עצמם כנפרדים בגלל מבנים חברתיים ארוכי שנים. ברמת התוכן התוכנית מבקשת להגביר שייכות וגאווה איזורית, לעודד למידה על האיזור, להדגיש בעיות אזוריות ואינטרסים אזוריים, להפנות את התודעה אל שיתופי פעולה אזוריים, ולטפח כלים ומיומנויות של חיים בחברה מגוונת, לייצר למידה משותפת וזאת מתוך מטרה להעצמת ההשפעה של קבוצת המיעוט על המרחב המשותף וחינוך לחברה משותפת.